ZV
ZV 226

Zawory zwrotne
DN 15 do 200, PN 40, Kvs 4,3 do 570 m3/hOpis
Zawory zwrotne ZV 226  służą do samoczynnego odcięcia przy długookresowym bezobsługowym użytkowaniu. Zawory odpowiadają normie EN 12334. Zawory w wykonaniu ZV 226 P są zamykane sprężyną i napływem medium na powierzchnię grzyba, ciśnienie otwarcia 5 do 10 kPa. Zawory w wykonaniu ZV 226 T są zamykane tylko napływem medium na powierzchnię grzyba.

Zastosowanie
Zawór przeznaczony jest do samoczynnego odcięcia przepływu zwrotnego. W zaworze tym można gwarantować szczelności odcięcia w klasie C wg EN 12266-1. W przypadku wymogu większej szczelności należy instalację wyposażyć w zawór odcinający. Zawory stosowane są głównie do instalacji wody gorącej i pary w instalacjach grzewczych, ciepłowniczych, przemysłowych i energetycznych.

Medium robocze
Zawory ZV 226 są odpowiednie do wody, pary wodnej i innych mediów zgodnych z użytymi materiałami zaworu.

Karty katalogowe
01-09.7 Zawory zwrotne ZV 226 LDM
CZ, GB, D, RUS, PL