UV2x61 UV 22x (Ex)
UV 23x (Ex)

Zawory odcinające z kółkiem ręcznym
DN 15 do 400, PN 16, 25 i 40 Kvs 4,3 do 1600 m3/hOpis

Zawory odcinające UV 2xx są zaworami ręcznymi charakteryzującymi się wysoką jakością przy zastosowaniu w długotrwałym działaniu bez konserwacji oraz niską siłą potrzebną do otwarcia lub zamknięcia zaworu, która nie zmienia się w okresie ich żywotności. Dławnica mieszkowa wyposażona w dławnicę zabezpieczającą zapewnia hermetyczną szczelność zaworu w stosunku do środowiska zewnętrznego. Dzięki konstrukcji trzpienia umożliwiają one dobrą izolację zaworu i bezpieczne sterowanie ręczne przy wysokych temperaturach mediów. Nie podnoszące się kółko ręczne pozwala zastosować go w małych przestrzeniach. Wyrażny wskażnik położenia zapewnia łatwą identyfikację położenia zaworu.
Zawory UV 2xx Ex spełniają wymagania II (1)2G IIB według ČSN-EN 13 463-1.

 

Zastosowanie
Zawory przeznaczone są do układów parowych w elektrowniach, ciepłowniach, węzłach ciepłnych oraz zwykłych aplikacjach ciepłowniczych. Dzięki dużemu zakresowi średnic mogą one być zastosowane do szczelnego odcinania głównych ciągów rurowych, przewodów bocznikowych oraz odcinków próbnych. Użyte w zaworach materiały umożliwiają ich zastosowanie również w technice chłodniczej lub klimatyzacyjnej oraz specjalnych aplikacjach.

 

Medium robocze
Zawory UV 2xx przeznaczone są do odcinania wody, pary wodnej i innych mediów ciekłych i gazowych w odpowiednich wykonaniach materiałowych korpusu i wewnętrznych części armatury.

Karty katalogowe
01-02.3
Zawory odcinające z kółkiem ręcznym CZ, GB, D, RUS, PL