Aktualności10. 10. 2023

Nowości w programie Ventily LDM, wersja aktualizacji 2.1.7.2023


W przypadku pierwszej instalacji plik instalacyjny programu w skompresowanej formie VentilyLDM.zip jest dostępny tutaj. Jeśli masz zainstalowaną wersję programu starszą niż 2.1.1.2020, musisz ją najpierw odinstalować, a następnie zainstalować nową wersję. Od wersji 2.1.1.2020 aktualizacje są ponownie wykonywane automatycznie.

Nowości:

  • Ofertę uzupełniono o nowe produkty:
    Zawór upustowy RD 123 R
    Regulator ciśnienia wejściowego RD 123 S
  • Dla zaworów RV 70x, CV 70x DN 25-150 uzupełniono możliwość sterowania kółkiem ręcznym
  • Protokoły doboru zaworów zostały uzupełnione o parametry: „rozmiar gniazda“ oraz „skok zaworu“
  • Dla zaworów RV 2x5 ograniczono zastosowanie napędów ANT 40 tylko do funkcji mieszającej
  • Dla zaworów RV 2x4 ograniczono zastosowanie napędów serii PSL tylko do funkcji mieszającej

 

Powrót