Aktuality12. 10. 2023

Novinka ve výrobním sortimentu!


Firma LDM rozšiřuje svoji nabídku regulátorů tlaku. Stávající redukční ventily RD 12x BEE line jsou nyní doplněny dalšími variantami výrobků.
Nové provedení regulátorů:

  • RD 123 R - Přímočinný přepouštěcí ventil
  • RD 123 S - Přímočinný regulátor vstupního tlaku

Nová provedení výrobků jsou určena k přepouštění média při překročení nastavené tlakové diference resp. k omezení max. tlaku média v kontrolované části soustavy. Při zvýšení tlakové diference, resp. při překročení nastaveného tlaku, dochází k otevírání armatury. Ventily jsou k dispozici ve světlostech DN 15 až DN 50, v tlakové třídě PN 25. Jsou vhodné pro použití v zařízeních, kde je regulovaným médiem voda, vzduch nebo pára do 1,0 MPa. Dále jsou vhodné pro chladicí směsi a další neagresivní kapalná a plynná média v rozsahu teplot +2°C až +150°C, případně ve spec. provedení s chladicími kondenzačními jímkami až do 180°C.

Ventily jsou dostupné od 10/2023. Katalogový list a další technickou dokumentaci naleznete zde.

Zpět