Aktuality29. 11. 2019

Novinky v programu Ventily LDM, aktualizace verze 1.1.31.


Do nabídky zařazena nová řada přímočinných regulátorů tlaku RD 200 line (DN 65 - 150, PN 16 a 25).
Nová řada armatur CV 200 line (Class150) zpřístupněna v celém rozsahu.
Řada RV/RS 500 line vyřazena z nabídky armatur (nahrazena řadou RV/RS 700 line).
U řady RV/RS 700 line:

  • doplněna možnost volby typu vyvážení s návazností na sestavení typového čísla
  • doplněny základní kontroly omezení závěrného Δpmax
  • doplněno provedení Ex
  • v nabídce sjednoceny řady pro normální a seismické provedení SP, volba SP se provede specifikací provedení v rámci sestavení typového čísla

Doplněna informace o zdvihu ventilu.
Provedeny úpravy hodnot ppmax v závislosti na teplotě dle nového vydání normy ČSN EN 12516-1+A1 (3/2019).
Rozšíření nabídky pneupohonů A.Hock na velkých DN u řad 200 line a 300 line.
U příslušenství pohonů odlišeno provedení „normální“ a „Ex“. Po zaškrtnutí předvýběru ovládání „Nevýbušné p. (Ex)“ zůstanou v nabídce příslušenství pouze položky, které tuto vlastnost splňují.
Staré provedení pohonů Regada MT a MT-Ex nahrazeno novými typy MT3 a MT3-Ex.
Doplněna databáze jiných kapalin a médií na mezi sytosti (např. o médium Solstice, moderní ekologické chladivo).

 

Zpět